My Kalyan Mini Store, High Cross Mall, Adampur

2 No-3, Main Road
Adampur- 144102

+918066019242

Call Now

Opens at

<All Articles

ਜਵੈਲਰੀ ਸਟਾਇਲਿੰਗ – ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ

ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਨੋਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵੇਸ-ਭੂਸਾ ਅਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਉਚਿਤ ਜਵੈਲਰੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਪਹਿਨਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਬਿਜਨਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਗੱਲ ਜਵੈਲਰੀ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ, ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਇਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਿਲਨਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਨ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਨਖਨਾਉਂਦੇ ਝੁਮਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਬਿਜਨਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੂਰਨ ਬੋਰਡ ਰੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਤੀ ਦੇ ਗੁਲਮੇਖ, ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਾਦਾ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ, ਆੱਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਜਯਾਮਿਤੀ ਪੈਟਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਕ ਜਵੈਲਰੀ ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਜਵੈਲਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਪਰੰਪਰਿਕ ਜਵੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਵੇਸ਼-ਭੂਸ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਸਟਾਇਲ ਵਾਲੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਵੈਲਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
ਕਲਾ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਤੱਕ, ਕਲਾਤਮਕ ਮਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਵੈਲਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਇਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਵੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਜਵੈਲਰੀ ਤੱਕ; ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਜਵੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਵੈਲਰੀ ਤੱਕ; ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਵੈਲਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਮਾਲਾ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਵੈਲਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵੈਲਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਜਵੈਲਰੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਧਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਨੂੰ ਜਵੈਲਰੀ ਨਾਲ ਸਟਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤਿੱਤਵ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਇਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Can we help you?